O mně / About me

Chodím po světě nejraději v barevném opojení a vymýšlím si příběhy, které se mohly stát, staly se nebo se ještě stanou, a štetcem, perem je zapisuji na plátna i papír.
Jejich celky následně vystavuji pro malé i velké nejen doma, ale i ve světě. Nejdále se podívaly k Bílému domu ve Washingtonu ve Spojených státech. Nebo je japonské Tokio ještě dál?
Mé práce se linou jako cesty podél lesů, polí, vesnic, chalup, statků, potoků jako kořeny, jimiž je člověk spjat jen s jednou krajinou. Tou je přemýšlivé šumavské Podlesí, je domovem dějů barevných tichých pohádek Marcely Vichrové.


I love walking around intoxicated by colours, inventing stories that may have happened, have happened or are yet to happen, and I capture them with a brush, a pen on canvas and paper.
Then I exhibit them in their entirety; show them to the young as well as to those who have grown-up, not only at home, but around the world, too. The furthest they have been was the White House in Washington, United States. Or is Tokyo in Japan even further?
My work drifts gently along the paths through forests, fields, villages, huts, farms, streams, it resembles the roots, through which one is bound to a single landscape. That landscape can be found around the pondering village of Podlesí in the Šumava Mountains, which is home to colourful silent tales composed by Marcela Vichrová.

 

Napište mi / Leave me a message:


Váš E-mail / Your E-mail *

Vzkaz / Message *