Doufám... I hope to play...

Doufám, že svými obrazy zahraji na struny štěstí, že nechám diváky díky svému osobitému specifickému a nezaměnitelnému rukopisu zapomenout na čas, že obrazové fanoušky vtáhnu do poetiky příběhů, že navodím příjemné pocity. Ukazuji na hodně lásky.

I hope to play the strings of happiness with my paintings, to let viewers forget time thanks to my unique, specific and unmistakable handwriting, to draw fans of pictures into the poetry of stories, to induce pleasant feelings. There is a lot of love.

 

"Marcela Vichrová vystudovala ateliér monumentální malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se převážně malbě, známá je i její ilustrační tvorba. Od roku 2004 pracuje v Národní galerii v Praze. Účastnila se více jak padesáti samostatných a společných výstav v Čechách i ve světě. Její obrazy jsou majetkem desítek galerií a českých sběratelů". (Anežka Šimková, emeritní kurátorka, Muzeum moderního umění Olomouc)

"Marcela Vichrová graduated from the Studio of Monumental Painting at the University of Applied Arts in Prague. Although she is mainly devoted to painting, she is also known for her illustrations. Since 2004 she has been working at the National Gallery in Prague. She participated in more than fifty individual and joint exhibitions in the Czechia and around the world. Her paintings are owned by dozens of galleries and not only Czech art collectors". (Anežka Šimková, curator emeritus, Museum of Modern Art Olomouc)