BIO

informace a výstavy

VICHROVÁ MARCELA

Narozena ve Strakonicích, ČSSR (dnes Česká republika)

Born: Strakonice, Czechoslovakia (Czech Republic)


STUDIA

1982-1986 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze
1986-1992 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

STUDIES

1982–1986 Secondary School of Arts and Crafts in Prague, Czechoslovakia
1986–1992 Academy of Arts, Architecture & Design in Prague (studio of monumental painting), Czechoslovakia


OCENĚNÍ

2019 / Mezinárodní bienále současné malby, Cena ministra školství, kultury a vědy Moldavské republiky

1992 / Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, ateliérová cena
1991 / Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, ateliérová cena
1986 / Střední umělecko-průmyslová škola v Praze, Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy

AWARDS
2019 / International Painting Biennial, Diploma for Excellency from the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova (MD)
1992 / Academy of Applied Arts, Prague, The Studio Award (CZ)
1991 / Academy of Applied Arts, Prague, The Studio Award (CZ)
1986 / Secondary Schoool od Applied Arts, Prague, The Ministerial Award (CZ)

ÚČAST na více jak 50 -ti samostatných či kolektivních výstav
I DID MORE than 50 Solo Exhibitions & Group Exhibitions the world over


SAMOSTATNÉ VÝSTAVY / výběr / SOLO EXHIBITION / the selection

2019 / Ptáče, Muzeum umění Olomouoc (CZ)
2019 / The Little Bird, Olomouc Museum of Art (CZ)
2018 / Setkání, společně s Joškin Šiljanem, Rosen Rashevem, Bulharský kulturní institur, Praha (CZ)
2018 / Encounters, together with Joškin Šiljan, Rosen Rashev, Bulharský kulturní institut, Prague (CZ) with Museum of Naïve and Marginal Art, Jagodina, Serbia (RS)
2018 / Festival dobršská brána, CoCo Galerie, Dobrš (CZ)
2018 / Festival of Music, Co-Co Gallery, Dobrš (CZ)
2018 / Divadlo v Řeznické, společně s Jáchymem a Matyášem Bartoníčkem, Praha (CZ)
2018 / Divadlo v Řeznické, together with Jáchym and Matyáš Bartoníček, Prague (CZ)


KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY / výběr / GROUP EXHIBITIONC / the selection

2019 / Galerie Kritiků, Praha (CZ), společně s Muzeuem naivního a marginálního umění, Jagodina, Republika Srbska (RS)
2019 / Gallery Kritiku, Prague (CZ), together with Museum of Naïve and Marginal Art, Jagodina, Serbia (RS)
2019 / Mezinárodní bienále současné malby, Kišiněv, Moldavská republika (MD)
2019 / International Painting Biennial, Chisinau, Republic of Moldova (MD)
2019 / Linoryt II, Galerie Klatovy/Klenová (CZ)
2019 / Linocut II., Galerie Klatovy/Klenová (CZ)
2017 / PehaKucha, Strakonice (CZ)
2017 / PechaKucha, Strakonice (CZ)
2017 / Současné umění 10+1, Lepsa, (RO)
2017 / Contemporary Art 10+1, Lepsa (RO)