STRÁŽCI SADU / GUARDIANS OF HTE ORCHARD

kombinovaná technika, papír / combined technique on paper

STRÁŽCI SADU / GUARDIANS OF HTE ORCHARD

2023

69 x 99 cm